Kemi & petrokemi

Kemi & petrokemi

Kemi er læren om stoffers forvandling og beskriver, hvordan naturens ”byggesten” kan kombineres til at danne nye forbindelser og/eller former.

Petrokemi er procesteknisk forarbejdning af råolie og naturgas til nyttige produkter og råvarer.

Nordic Engineering ApS tilbyder en række flowtekniske løsninger til procesteknisk optimering og kontrol.