Olie & gas

Bolt-on microcell vejesystemer

BOLT-ON MICROCELL systemerne har den store fordel, at de er enkle og billige at installere på nye såvel som eksisterende tankben eller bærende konstruktion uden at indvirke på eventuel igangværende produktion. Den enkelte MICROCELL skrues fast til konstruktionen med 2 stk. M4 skruer og kræver ingen ombygning.

Vejecellerne arbejder både som træk- og tryksensorer, hvilket vil sige, at de kan monteres uanset fyldingsgraden i tanken på monteringstidspunktet, og at de desuden kompenserer for hinanden ved vindpåvirkning af siloen.

Afhængig af tankens placering og fladetryk i tankben eller opstalt kan nøjagtigheder på ±0,5 til ±5% opnås til overvågning af rå- eller færdigvare samt spildprodukter.

MICROCELL systemerne kan under visse forhold anvendes til registrering af niveauer i tanken.

Nordic Engineering ApS
Lykkegårdsvej 3
4000 Roskilde
+45 4594 8000