Farve & lak

Skruespindel flowmåling - VSE

Skruevolumetre

Mekanisk virkende volumetrisk skruespindel flowmåler fra VSE med elektronisk aftaster – herunder til Ex zone – med mulighed for påbygning af elektronisk lokalinstrument med doseringsfaciliteter, flowvisning/-summering eller tilslutning til eksterne instrumenter og omformere.

VSE’s program omfatter også flowcomputere til registrering af netto forbrug mellem frem- og returløbsmålere incl. temperaturkompensering, omregning til masse samt patenteret korrektion for indflydelse fra hurtige variationer i flowretningen.

Nordic Engineering ApS
Lykkegårdsvej 3
4000 Roskilde
+45 4594 8000