Olie & gas

Flowcomputere - Kessler Ellis Products - KEP

Instrumentering - displays, operatørpaneler, PLC interfaces og software m.m

Kessler Ellis Products (KEP) har et meget bredt program af instrumenter til overvågning af stort set alle proces parametre der forekommer i industrien, herunder et komplet program til den petrokemiske industri såvel on- som offshore.

Programmet omfatter:

  • Elektroniske og elektromekaniske tælleværker, med eller uden nulstilling herunder instrumenter til dosering
    elektroniske timere og tællere, med eller uden forindstilling.
  • Tavleinstrumenter, med digital eller analog indgang og digital visning af flow, niveau, hastighed, m.m. incl. summering af total eller grand total. Alle målbare parametre i industriprocessen kan vises.
  • Flow computere som modtager signaler - analoge eller pulser - fra en hvilken som helst flow måler og omregner disse i forhold til tryk, temperatur, energi-indhold m.m. til visning i en af kunden ønsket enhed.
  • Operatør interfaces, industrielle PCer, informationspaneler med BCD og ASCII indgang, programmerbare paneler, slave instrumenter med RS-232/RS-485 kommunikation samt mange flere instrumenter, som indbyrdes kommunikerer i overensstemmelse med nutidige krav om fuld kontrol med hele processen.
  • KEP software til kommunikation via bussystemer.

Nordic Engineering ApS
Lykkegårdsvej 3
4000 Roskilde
+45 4594 8000