Produktoversigt

Vortex flowmåling - GE-PanaFlow MV

GE-PanaFlow MV Flow Meter

Vortex princippet kan anvendes til måling af de fleste gasser, væsker og damp. Måleren har indbygget flow computer for måling af volumetrisk flow, temperatur, tryk, densitet, energi og masse flow.