Pharma & medico

Skruespindel flowmåling - VSE

Skruevolumetre

Mekanisk virkende volumetrisk skruespindel flowmåler fra VSE med elektronisk aftaster – herunder til Ex zone – med mulighed for påbygning af elektronisk lokalinstrument med doseringsfaciliteter, flowvisning/-summering eller tilslutning til eksterne instrumenter og omformere.

VSE’s program omfatter også flowcomputere til registrering af netto forbrug mellem frem- og returløbsmålere incl. temperaturkompensering, omregning til masse samt patenteret korrektion for indflydelse fra hurtige variationer i flowretningen.

REKORD Flow & Niveau ApS
Vallensbækvej 22B
2605 Brøndby
Tlf. 4366 0130
Fax 4366 0139